Osoby z niepełnosprawnością nadal pozostają niewidzialne dla rządzących, a razem z nimi ich opiekunowie, którzy niejednokrotnie podporządkowują swoje życie opiece nad chorym. Życie z OZN nie jest łatwe, a państwo ma obowiązek chronić i opiekować się obywatelami — przede wszystkim tymi, którzy sami nie są w stanie o siebie zadbać. Jak faktycznie wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Polsce? 

Na stronie gov.pl możemy znaleźć informację, że w Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3 mln. W rzeczywistości jest ich dużo więcej – od 4 do 7 mln

W ostatnich latach rząd przeprowadził wiele akcji społecznych na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, a świadomość w tym zakresie wzrosła. Co jednak z tymi niepełnosprawnymi, którzy nie są na tyle samodzielni, aby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym? Takie osoby są zdane na opiekę, często kogoś z rodziny. 

W ciągu ostatnich kilku lat odbyły się liczne protesty opiekunów OZN, które przyniosły obietnice zmian. Co jednak dalej? Czy faktycznie rząd wywiązuje się ze swoich zobowiązań? Na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które na co dzień opiekują się innymi? 

Kiełbasa wyborcza

Zbliżające się wybory to doskonały moment dla polityków, aby składać następne obietnice i przekonywać, że nikt tak jak oni nie zadba o rodziny, dzieci, emerytów, przedsiębiorców i dowolną inną grupę, którą możemy wymyślić. Niektóre partie uwzględnią w swoim programie specjalne postulaty dotyczące osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. A po wyborach pozostaje mieć jedynie nadzieję, że  zwycięzcy zrealizują swoje obietnice. 

Zastanawiająca jednak może być częstotliwość protestów opiekunów osób z niepełnosprawnością, nagłaśnianych w mediach w ciągu ostatniej dekady. Chyba największy taki protest połączony z okupacją sejmu miał miejsce 8 lat temu. Natomiast kolejna głośna manifestacja na Wiejskiej w Warszawie odbyła się 4 lata temu. Miejmy nadzieję, że po najbliższych wyborach zawiedzeni rodzice i opiekunowie OZN nie poczują, że ponownie muszą wyjść na ulicę. 

Ceny i inflacja w górę

Trwa kryzys gospodarczy, ceny żywności i życia poszybowały w górę i zapowiadane są kolejne podwyżki. W lutym rząd obniżył VAT na podstawowe produkty spożywcze. Jednak porównując ceny, nabiału czy mięsa sprzed 2 lat a obecnie — zauważalny jest znaczący wzrost. Kryzys dotyka nie tylko żywności, lecz także paliwa, prądu, gazu. Nie ma sfery życia, w której nie odczuwałoby się skutków inflacji. 

W przypadku osób niepełnosprawnych duża część z nich nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej z uwagi na stan zdrowia. Do tego dochodzą także wysokie koszty utrzymania, rehabilitacji itp. Stąd wsparcie państwa jest tak kluczowe dla tej grupy. 

Czy w takim razie opiekunowie i osoby niepełnosprawne mogą liczyć na rewaloryzację środków ze świadczeń? Okazuje się, że rząd faktycznie podjął kroki w kierunku wyrównania wsparcia finansowego.
Nie można zaprzeczyć, że z początkiem 2022 roku nastąpiło zwiększenie kwot renty dla OZN z tytułu niezdolności do pracy, czy świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z ciężką niepełnosprawnością. Jednak ostateczne kwoty i realną różnicę w wysokości tych środków pozostawiamy do oceny Czytelnika. 

Dzięki waloryzacji w 2022 roku kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła do kwoty 1338,44 zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy została podwyższona do 1003,83 zł brutto. To o 88 i 66 zł więcej w porównaniu z poprzednią kwotą.

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia osób, które przez to, że opiekują się chorym członkiem rodziny, nie mogą podjąć pracy lub prowadzić gospodarstwa. Tacy opiekunowie również otrzymali podwyżkę. Od 1 stycznia 2023 r. wzrosło z kwoty 2119 zł do 2 458 zł.

Czy taka pomoc finansowa jest wystarczająca, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby?

Jak wygląda uzyskanie wsparcia i świadczeń?

Państwo zapewnia różne formy wsparcia ze względu na wysokość kwoty otrzymywanej przez osobę z niepełnosprawnością oraz jej opiekuna, a także kryteria, które należy spełnić. Proces uzyskania takiej pomocy finansowej jest dość żmudny i wymusza liczne wizyty w urzędach oraz przedstawienie szerokiej dokumentacji.

Rodzaje świadczeń, o jakie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością:

  • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  • Renta socjalna
  • 500+ dla niepełnosprawnych

Opiekunowie również mogą liczyć na wsparcie państwa. Jakie wymogi należy spełnić, aby zostać opiekunem?  Konieczna do tego jest rezygnacja z pracy zarobkowej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu. Opiekunami zostają najczęściej członkowie rodzin osoby z niepełnosprawnością, ale nie tylko. Może nim zostać także osoba obca. Wówczas mamy do czynienia z opieką ustanowioną prawnie lub opieką faktyczną.

Rodzaje świadczeń, o jakie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością:

  • Opieka nad osobą niepełnosprawną – zasiłek pielęgnacyjny
  • Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych
  • Zasiłek opiekuńczy
  • Świadczenie pielęgnacyjne

Ze wszystkich wymienionych, najwyższe jest wspomniane wcześniej w artykule świadczenie pielęgnacyjne. Pobiera je członek rodziny lub płatny opiekun osoby niepełnosprawnej, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz sprawowania pełnej opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie świadczenie? Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia specjalnej ankiety. W ten sposób szybko można sprawdzić, czy w obecnej sytuacji jest szansa na uzyskanie takiego wsparcia. Tutaj można wypełnić ankietę: https://finansowanieprocesow.pl/swiadczenie-pielegnacyjne/ 

Obecna sytuacja gospodarcza i polityczna nie jest łatwa i coraz więcej osób mierzy się z problemami finansowymi. Dotyczy to szczególnie grup, które liczą na wsparcie państwa, zwłaszcza w kryzysie. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami to obowiązek rządzących i wywiązywanie się z niego należy egzekwować. Niezależnie jednak od sytuacji, warto korzystać z możliwości, które już teraz istnieją. Aby zawalczyć o lepsze jutro, czasem wystarczy wypełnić ankietę.