tło opisu usługi

Świadczenie pielęgnacyjne bez kosztów i bez stresu!

Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Z tego powodu nie możesz pracować i zarabiać? Powinieneś postarać się o tzw. świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2023 r. wynosi ono 2 458 zł miesięcznie. 

Nie wiesz, jak zrobić to samodzielnie lub nie masz środków, aby dochodzić świadczenia pielęgnacyjnego? Możemy Ci pomóc. Zapewnimy Ci zastępstwo profesjonalnego prawnika w postępowaniu o uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i pokryjemy wszystkie koszty z tym związane. Za naszą usługę zapłacisz tylko w przypadku uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Zero ryzyka z Twojej strony. 

Możemy wspólnie zawalczyć o sprawiedliwość i lepsze jutro dla Twojej rodziny. Ty dochodzisz świadczenia, my pokrywamy wszystkie koszty, jakie pojawią się po drodze. Po prostu.

Sprawdź, czy przysługuje Ci świadczenie pielęgnacyjne

Odpowiedz na pytania w ankiecie, a nasz zespół je przeanalizuje.
Po wypełnieniu ankiety i przesłaniu odpowiedzi skontaktujemy się z Tobą, żeby przedstawić Ci możliwości uzyskania świadczenia.

  Step 1

  Sprawuję opiekę nad:

  Step 2

  Z powodu sprawowania opieki zrezygnowałem z pracy lub nie mogę jej podjąć lub zrezygnowałem z prowadzenie gospodarstwa rolnego.

  Nie możemy uznać świadczenia.
  Powód: Warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest niemożność podjęcia pracy przez opiekuna z powodu konieczności sprawowania opieki.

  Step 3

  Obowiązki związane ze sprawowaniem opieki zajmują mi cały dzień i są nie do pogodzenia z pracą

  Nie możemy uznać świadczenia.
  Warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest niemożność podjęcia pracy przez opiekuna z powodu konieczności sprawowania opieki.

  Step 4

  Sam jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym

  Nie możemy uznać świadczenia.
  Powód: Świadczenie to przysługuje tylko osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny względem osoby niepełnosprawnej, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Step 5

  Otrzymuję dochód z:

  Możesz uzyskać świadczenie pielęgnacyjne bez konieczności rezygnowania z jakiegokolwiek innego świadczenia.

  Jestem gotowy zrezygnować z tego świadczenia na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego.

  Nie możemy uznać świadczenia.
  Powód: W przypadku, kiedy przysługuje nam kilka świadczeń, należy wybrać tylko jedno z nich.

  Step 6

  Mój podopieczny legitymuje się którymś z następujących dokumentów:1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół do spr. Orzekania o Niepełnosprawności2. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym przez ZUS3. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym przez KRUS4. orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidzkiej.

  Nie możemy uznać świadczenia.
  Udokumentowany stan zdrowia podopiecznego i uzyskanie odpowiednich orzeczeń są niezbędne do uzyskania świadczenia. Aby uzyskać orzeczenie, należy skonsultować się z lekarzem i złożyć dokumenty w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokładne informacje i instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

  Możemy Ci pomóc.


  Czy rodzice osoby niepełnosprawnej nie żyją lub zostali pozbawieni prawa do opieki rodzicielskiej, albo legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym

  Czy ich stan zdrowia, potwierdzony dokumentami, uniemożliwia im sprawowanie opieki

  Nie możemy Ci pomóc.


  Osoba niepełnosprawna pozostaje w związku małżeńskim

  Czy jej współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

  Czy stan zdrowia małżonka osoby niepełnosprawnej, potwierdzony dokumentami medycznymi, uniemożliwia mu sprawowanie opieki?

  Nie możemy Ci pomóc.


  Czy stan zdrowia współmałżonka/rodziców (potwierdzony jest dokumentacją medyczną) uniemożliwia im sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną

  Możemy Ci pomóc.

  Nie możemy uznać świadczenia.
  Jeżeli osoba niepełnosprawna ma współmałżonka lub rodziców, którzy nie są niepełnosprawni i teoretycznie mogliby sprawować opiekę, to uzyskanie świadczenia przez inną osobę będzie wymagało udowodnienia (dokumentacją medyczną), że współmałżonek i/lub rodzice nie mogą sprawować opieki.


  Czy są inne osoby, spokrewnione w tym samym stopniu z osobą niepełnosprawną, które są zobowiązane do opieki?

  Możemy Ci pomóc.


  Czy uczestniczą w sprawowaniu opieki?

  Być może możemy Ci pomóc, ale potrzebujemy więcej informacji.

  Możemy Ci pomóc.

  Step 7

  Podaj swój e-mail oraz telefon(opcjonalnie), a otrzymasz odpowiedź do 48 godzin.
  Administratorem Danych Osobowych jest JM ASYGNACJE SP. Z O.O."

  Nurtuje Cię jakieś pytanie?

  Dowiedz się więcej

  Masz pytania?
  Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Świadczenia Pielęgnacyjnego. Kliknij poniżej i poznaj odpowiedzi.
  Najczęściej zadawane pytania
  Dlaczego warto?
  w ramach usługi

  Pokryjemy wszystkie koszty dochodzenia świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również koszty profesjonalnego zastępstwa. Aż do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego nie poniesiesz żadnych kosztów!

  w ramach usługi

  W ramach naszego wsparcia zapewnimy Ci również reprezentację profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Zastąpi Cię w czynnościach i kontakcie z urzędami i organami administracyjnymi oraz odpowie na wszystkie Twoje pytania.

  w ramach usługi

  Przejmiemy całe także ryzyko finansowe związane z ewentualnym nieuzyskaniem świadczenia. Nie musisz więc obawiać się opłat na wypadek przegranej.

  w ramach usługi

  Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego i wypłacie pieniędzy. Jasne zasady i zero ryzyka!

  Jak to działa?
  Od uzyskania finansowania dzielą Cię tylko trzy kroki.
  #1 Kontakt case study:
  Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, a najlepiej poprzez poniższą ankietę.
  Szybko
  #2 Formalności case study:
  Dopełnimy formalności – podpiszemy dokumenty, umożliwiające nam przeanalizowanie Twojej sprawy.
  Bezpiecznie
  #3 Finansowanie case study:
  W ciągu 7 dni poinformujemy Cię, czy możemy pomóc Ci w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
  Skutecznie
  formularz kontaktowy

   lub wypełnij formularz: