Czy dostając Świadczenie Pielęgnacyjne, mogę pracować?

Niestety, opiekunowie otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne nie mają prawa do żadnej pracy zarobkowej, nawet dorywczej.

Czy dostając Świadczenie Pielęgnacyjne, mogę pobierać rentę, emeryturę i inne zasiłki?

Do świadczenia pielęgnacyjnego nie mają prawa osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, renty i innych świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i świadczeń.

Czy mogę uzyskać Świadczenie Pielęgnacyjne samemu, bez pomocy?

Oczywiście, można się ubiegać o świadczenie samodzielnie. Jednak w niektórych przypadkach potrzebna jest profesjonalna pomoc, którą zapewniamy.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Kryteriów jest wiele i można je znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

Jednak wiemy, że każda sytuacja jest inna, dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety na naszej stronie TUTAJ. To pomoże nam ocenić szanse na otrzymanie świadczenia.

Ile to kosztuje?

Na pierwszym etapie analiza jest bezpłatna, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z naszej pomocy, podpiszemy umowę, w której z góry ustalimy wysokość wynagrodzenia. Jest to procent od uzyskanej kwoty świadczenia. Ważne jest jednak to, że nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego i wypłacie pieniędzy. Do tego czasu to my ponosimy koszty, a także ryzyko, ponieważ w przypadku nieuzyskania świadczenia, nic nie płacisz.

Dlaczego bierzecie pieniądze za pomoc?

Pomoc naszym Klientom jest dla nas ważna i wiemy, że często przed walką w sądzie o należne świadczenia powstrzymują ich kwestie finansowe. Dlatego stworzyliśmy system, w którym na pierwszym etapie to my ponosimy wszystkie koszty, a nasze wynagrodzenie stanowi procent od wygranej kwoty.
Zatrudniamy ekspertów, prowadzimy firmę i chcąc funkcjonować na rynku, musimy opłacać podatki, wypłacać pensje i ponosić koszty. Dlatego pobieramy wynagrodzenie za naszą pracę. Równocześnie dbamy o to, żeby te koszty nie były dla naszych Klientów kwotami przekraczającymi ich możliwości.

Opiekuję się osobą, ale to nie jest rodzina, czy mogę dostać świadczenie?

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, współmałżonkom, dzieciom opiekującym się rodzicami oraz innym krewnym.

Jednak wiemy, że każda sytuacja jest inna, dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety na naszej stronie TUTAJ. To pomoże nam ocenić szanse na otrzymanie świadczenia. Po zapoznaniu się z sytuacją będziemy mogli powiedzieć coś więcej.

Czy jako konkubina matka dziecka konkubenta mogę się starać o świadczenie?

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, współmałżonkom, dzieciom opiekującym się rodzicami oraz innym krewnym. Jeżeli jest Pani matką biologiczną dziecka, lub przysposobiła Pani dziecko konkubenta — spełnia Pani ten warunek.

Jakie są przypadki odmowne?

Odmowy mają miejsce w przypadkach, kiedy odpowiedni urząd uzna, że nie spełniamy kryteriów lub brakuje odpowiednich dokumentów, potwierdzających stan podopiecznego. Jednak od takiej decyzji można i warto się odwołać. Pomagamy w odwołaniach od decyzji, więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Za jaki okres otrzymam spłatę Świadczenia Pielęgnacyjnego? Czy wypłacają odsetki?

Niestety nie jest możliwe uzyskanie prawa do świadczenia „wstecz”. Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie takiego świadczenia.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba niepełnosprawna uzyskała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w okresie trzech miesięcy przed złożeniem przez jej opiekuna wniosku o świadczenia pielęgnacyjne, w takim przypadku świadczenie powinno zostać przyznane od dnia złożenia wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Czy można odwołać się od decyzji?

Oczywiście, od pierwszej decyzji odmownej można się odwołać w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W pierwszym podejściu odrzucanych jest ponad 95% wniosków. Jeżeli od odmowy minęło więcej niż 14 dni, odwołanie jest nadal możliwe, jednak tylko w 3 przypadkach, gdy:

  • stan Twojego podopiecznego bardzo się pogorszył,
  • opieka zajmuje jeszcze więcej czasu i nie możesz pracować,
  • oprócz Ciebie, nie ma innych osób, które mogą zająć się chorym.

Chętnie przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy Ci odwołać się od decyzji urzędu.

Czy pomagacie przy odwołaniach?

Tak, pomagamy przy odwołaniach. Złożymy odwołanie za Ciebie, nasi prawnicy poprowadzą sprawę i pokryjemy wszystkie koszty z tym związane.

Czy mogę dostać Świadczenie, jeżeli jestem osobą z niepełnosprawnością?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie spokrewnionym opiekunom osób z niepełnosprawnością, które nie mogą podjąć pracy zarobkowej z powodu opieki nad chorym.

Otrzymuję niższe świadczenie niż to 2 458 zł? Czy mogę dostać więcej?

Jeśli otrzymujesz świadczenie z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną w kwocie 620 zł, to prawdopodobnie spełniasz również warunki do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Aby jednak dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, musimy przeanalizować Twoją sytuację.
Zachęcamy do wypełnienia naszej ankiety TUTAJ.

Czy świadczenie pielęgnacyjne liczy się do lat pracy i czy są odprowadzane składki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatnik świadczenia pielęgnacyjnego, czyli np. właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do świadczenia. Dzieje się tak do chwili osiągnięcia przez te osoby minimalnego okresu składkowego, który pozwala na uzyskanie prawa do emerytury. Dla kobiet do chwili uzyskania 20 lat składkowych a dla mężczyzn 25 lat składkowych. Po zgromadzeniu przez opiekuna wymienionych lat składkowych, składki na ubezpieczenie emerytalne nie są dalej odprowadzane. Natomiast odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (opiekun może korzystać z opieki zdrowotnej na NFZ).

Czy osoba niepracująca może starać się o świadczenie?

Tak, opiekunowie otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne nie mają prawa do żadnej pracy zarobkowej, nawet dorywczej. Dlatego, jeżeli opiekun jest osobą niepracującą, ma szanse na uzyskanie świadczenia.

Czy można dostać świadczenie, opiekując się osobą starsza z demencją, która nie ma orzeczenia o niepełnosprawności?

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest orzeczenie o ciężkim stopniu niepełnosprawności. Bez udokumentowanej historii choroby i takiego orzeczenia świadczenie nie zostanie przyznane.

Czy jeżeli opiekuję się dwoma osobami niepełnosprawnymi w rodzinie, to czy mogę dostać 2 świadczenia?

Niestety przysługuje tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne na jedną rodzinę bez względu na liczbę osób niepełnosprawnych. To oznacza, że niemożliwe jest uzyskanie „podwójnego świadczenia” z racji opieki nad dwojgiem bliskich (np. obojgiem rodziców).

MOPS i kolegium odmówili mi zasiłku, co mogę zrobić?

W takiej sytuacji można odwołać dalej do sądu i walczyć o należne świadczenie. Zachęcamy do wypełnienia ankiety na naszej stronie: https://finansowanieprocesow.pl/swiadczenie-pielegnacyjne/
Przeanalizujemy przypadek i jeżeli uznamy, że jest szansa na uzyskanie świadczenia — poprowadzimy sprawę.

Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności też coś się należy?

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest orzeczenie o ciężkim stopniu niepełnosprawności. Bez udokumentowanej historii choroby i takiego orzeczenia świadczenie nie zostanie przyznane.

wróć do listy Wróć do poprzedniej strony