Dochodzenie roszczeń z umowy kredytu hipotecznego denominowanego we frankach szwajcarskich (CHF) – wynagrodzenie podstawowe zgodne z umową o finansowanie procesu.

Jesteś już naszym Klientem? Łączy nas umowa o finansowanie kosztów procesu dochodzenia Twoich roszczeń wynikających z umowy kredytu CHF, jaką zawarłeś z bankiem?

Wybierając niniejszą opcję, możesz dokonać płatności za nasze usługi, zgodnie z postanowieniami łączącej nas umowy, korzystając z wygodnych form płatności lub możliwości płatności ratalnych.

Obecnie sprawy o unieważnienie umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej (najczęściej w CHF) można znaleźć na wokandach wszystkich sądów w Polsce. Aktualne orzecznictwo sądów krajowych jak i TSUE nie pozostawia wątpliwości, że większość tego rodzaju umów narusza prawa konsumenta w sposób pozwalający na ich unieważnienie a tym samym uniknięcie konieczności ponoszenia wygórowanych kosztów kredytu.

W ramach usługi:

  • Na podstawie umowy i informacji o jej aktualnym saldzie ocenimy wartość przysługujących Ci wobec banku roszczeń (o unieważnienie umowy a być może również o zwrot nadpłaconego kapitału),
  • pomożemy Ci zgromadzić dokumentację potrzebną do złożenia wobec banku reklamacji i skutecznego wezwania banku do zwroty nadpłaconego kapitału,
  • przekażemy Twoją sprawę wybranej wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, legitymującej się doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa bankowego
    i praw konsumentów i poniesiemy koszt jej usług w trakcie całego postępowania (procesu sądowego),
  • poniesiemy za Ciebie koszty procesu do czasu jego zakończenia,
  • w trakcie procesu dochodzenia Twoich roszczeń będziemy na bieżąco Cię informować o podejmowanych przez Twojego prawnika działaniach i ich rezultatach.

5,000.00 
formularz kontaktowy

    lub wypełnij formularz: