Dochodzenie roszczeń z umowy kredytu konsumenckiego na podstawie Sankcji Kredytu Darmowego (wynagrodzenie podstawowe zgodne z umową o finansowanie procesu).

Jesteś już naszym Klientem? Łączy nas umowa o finansowanie kosztów procesu dochodzenia Twoich roszczeń wynikających
z umowy kredytu, jaką zawarłeś z bankiem?

Wybierając niniejszą opcję, możesz dokonać płatności za nasze usługi, zgodnie z postanowieniami łączącej nas umowy, korzystając z wygodnych form płatności lub możliwości płatności ratalnych.

Sankcja kredytu darmowego to instytucja prawna uregulowana w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, która pozwala konsumentowi (spłacającemu kredyt lub pożyczkę) spłacić jedynie pożyczony kapitał,
a w przypadku, w którym kredyt został już częściowo spłacony, odzyskać zapłacone odsetki i pozaodsetkowe koszty udzielenia kredytu. Jeśli bank, który udzielił Ci kredytu, a dokładniej postanowienia zawartej umowy kredytowej, naruszają zasady wymienione w w/w ustawie, masz prawo – po złożeniu pisemnego oświadczenia – zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

W ramach usługi:

 • pomożemy Ci zgromadzić dokumentację potrzebną do złożenia wobec banku reklamacji i skutecznego oświadczenia
  o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego,
 • przekażemy Twoją sprawę wybranej wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, legitymującej się doświadczeniem
  w sprawach z zakresu prawa bankowego
  i praw konsumentów i poniesiemy koszt jej usług w trakcie całego postępowania (procesu sądowego),
 • poniesiemy za Ciebie koszty procesu do czasu jego zakończenia,
 • w trakcie procesu dochodzenia Twoich roszczeń będziemy na bieżąco Cię informować o podejmowanych przez Twojego prawnika działaniach i ich rezultatach.

home-slide-1

3,000.00 
formularz kontaktowy

  lub wypełnij formularz: